Sut i creu Cyswllt Cofrestru yng Ggroop?

Wrth creu cyswllt confrestru, gallwch eu rhannu er mwyn i ddefnyddwyr gofun ymuno a’ch grwp.

  1. Dewisiwch “Dolen Gofrestru” yn y dewislen.
 1. Byddwch yn glanio ar tudalen “Cyswllt Cofrestru”, yma gallwch creu dolen cofrestru Newydd.
 2. Cliciwch “Creu Cyswllt Cofrestru”
 3. Llenwi’r gwybodaeth angenrheidiol ynglun a’ch dolen.
 4. Er mwyn weld sut fydd new eich ddolen yn edrych, fe fydd yr enw yn cael eu addio i’r rhagolwg. *Gallwch defnyddio Llythrennau, Rhifau a Cysylltiadau yn unig, fel enw eich ddolen  
  *
 5. Mae’r camau nesaf yn y pedwar flwch sydd ar ol i llenwi.
 6. “Rol” Yma, gallwch ddewis rol ar gyfer eich ddefnyddwyr wrth iddynt gofrestru yn eich grwp. Yn yr enghraifft hon, dewisiwyd Aelod, on gall hwn for yn Rhiant, Gyfrifolwyr, Hyforddwyr, Staff ac ati
 7. Yn dod i ben. Gallwch dewis os oes dyddiad dod i ben gan eich ddolen. Er enghraifft, mae’r ddolen yn gweithredol trwy gydal eich cywaith.
 8. Galluogi cyswllt. Mae hwn yn caniatau i chi ddewis os ywr ddolen yn weithreidiol neu beidio. Os hoffech chi “Troi bant” ar unrhyw adeg, gosodwch y maes yma i “Na.”
 9. Cymeradwyaeth defnyddwyr Newydd. Ar ol i ddefnyddwyr newydd gofrestru, gallwch penderfynnu rhoi mynediad I’ch grwp neu beidio. Os oes angen, fe fydd rhaid I’r prif ddefnyddwyr sydd a chaniatad priodol, cymeradwyo gan llaw. Ar ol iddynt cael ei gymeradwyo, gallant cael mynediad i nodweddion Groop o fewn ei rol.
 10. Pan rydych yn hapus gada’r holl wybodaeth, cliciwch “Creu Dolen Cofrestru”

I darganfod fwy of wybodaeth am sut i cymeradwyo defnyddwyr newydd or cyswllt cofrestru - Cliciwch Yma

I weld gwybodeath cyffredinol ynglun a dolenni cofrestru - Cliciwch Yma