Dolenni Cofrestru - Esboniad

Creu a rhannu dolenni i bobl ymuno â'ch Groop o'r tu allan i'ch rhwydwaith.

Creu a rhannu dolenni i bobl ymuno â'ch Groop o'r tu allan i'ch rhwydwaith.

Mae Dolenni Cofrestru Groop yn ffordd wych o gael defnyddwyr i ymuno â'ch clwb neu sefydliad. 

Mae cyswllt unigryw yn cael ei greu y gellir ei rannu mewn unrhyw fodd. cyfryngau cymdeithasol, e-bost neu hyd yn oed wedi'u hymgorffori ar wefan.

Wrth glicio i ymuno, cânt eu rhoi yn eich system Groop yn awtomatig ac yna gellir eu gweld yn yr adran bobl. I ddarganfod sut i Gymeradwyo defnyddwyr newydd - Cliciwch Yma

Ar ôl i ddefnyddiwr gael ei lenwi ar ffurflen gofrestru, gallwch ofyn am ragor o wybodaeth trwy ddefnyddio nodwedd Cyflwyno Adrannau Groop  .

I ddarganfod mwy am gyflwyno adrannau - Cliciwch Yma

Gallwch chi rannu'r ddolen trwy sgyrsiau hefyd fel y gallwch chi gael pawb ar fwrdd y llong trwy rannu'r ddolen.

 

 

I ddarganfod sut i greu Dolen Gofrestru - Cliciwch Yma