Meysydd Golygiadwy - Esboniwyd

Mae ychwanegu meysydd arfer yn eich galluogi i ychwanegu gwybodaeth benodol mewn meysydd penodol ar feddalwedd Groop nad yw ar gael fel arall. Gallwch ychwanegu meysydd y gellir eu haddasu at Bobl, digwyddiadau a Manylion Groop.

Gallwch creu ac olygu meyesydd sydd ddim ar gael fel arfer o dan Customisable Fields, sydd wedi'u lleoli yn y bar llywio.

Mae hwn yn eich galluogi i ychwanegu a chasglu gwybodaeth benodol sydd ddim yn bodoli ar feddalwedd Groop.

Arddangosir meysydd yn nhrefn yr wyddor. Os hoffech iddynt gael eu harddangos mewn trefn benodol, dechreuwch pob teitl â llythyren h.y. a) Gwybodaeth ychwanegol - b) Manylion Ychwanegol - c) Unrhyw Ddata Pellach.

Pobl

Gallwch casglu 'Gwybodaeth ychwanegol', er engraifft Argaeledd Wythnosol, Maint Esgidiau a Manylion Pellach.

Gellir hidlo'r meysydd hyn pan fydd angen, a'u gweld yn y colofnau byddech yn dewis. Pan gaiff ei ddewis fel colofn yn y tabl, bydd hwn yn cael ei gynnwys yn y CSV i allforio.

Digwyddiadau

Gallwch casglu 'Manylion Digwyddiad Ychwanegol', er engraifft Cynllun Sesiwn, Aelodau Newydd a'r Ffurflen Damweiniau.

Nid yw’r meysydd addasol a gofnodwyd mewn digwyddiad yn weladwy i dderbynwyr y gwahoddiad, ac felly nid ydynt yn cael eu harddangos yn yr ardal 'My Events'. Dim ond y rolau y rhoddwyd y fraint iddynt i weld, golygu neu creu digwyddiad y gellir eu weld.

Gellir hidlo'r meysydd yma pan fydd angen eu gweld mewn colofn perthnasol. Pan gaiff ei ddewis fel colofn yn y tabl, bydd hwn wedyn yn cael ei gynnwys yn y CSV i allforio.

Manylion Groop

Mae Manylion Groop wedi'u lleoli yn 'Groop Settings'.

Gallwch casglu 'Gwybodaeth gyswllt eilaidd', er engraifft Manylion Cyswllt Trysorau, Rhif TAW neu Rhif Elusen.

Am fwy o wybodaeth ar sut i greu neu olygu Maes Addasol, darganfyddwch ragor o wybodaeth yma.