Sut i creu neu olygu maes golygiadwy?

Mae Creu a Golygu Meysydd Golygiadwy yn eich galluogi i adeiladu ac adrodd ar unrhyw faes penodol yr hoffech. Gellir gwneud hyn ar gyfer Defnyddwyr, Digwyddiadau a Manylion Groop.

 1. Ar y Meddalwedd Groop, ewch i'r  ardal Customisable FieldsCiplun 2019-12-10 am 10.26.44
 2. Pan fyddwch yn y meysydd golygiadwy, gallwch wedyn ddewis pa fath o faes golygiadwy hoffech chi creu neu olygu.
  Ciplun 2020-03-13 am 12.17.57
 3. Cliciwch   Ciplun 2019-12-10 am 10.30.58yn yr ardal o'ch dewis.
 4. Bydd maes newydd yn ymddangos, yma gallwch newid y Teitl trwy glicio ar yr eicon  Ciplun 2019-12-10 am 10.37.53 a dileu'r ffeil newydd trwy glicio ar yr eicon  Ciplun 2019-12-10 am 10.40.40.Ciplun 2019-12-10 am 10.32.40

Arddangosir ardaloedd yn nhrefn yr wyddor. Os hoffech iddynt gael eu harddangos mewn trefn benodol, dechreuwch bob teitl â llythyren h.y. a) Gwybodaeth ychwanegol - b) Manylion Ychwanegol - c) Unrhyw Ddata Pellach

 1. Ychwanegwch faes newydd at hwn trwy glicio Ciplun 2019-12-10 am 10.47.36
 2. Fydd y bocs isod yn agor Ciplun 2019-12-10 am 10.50.42
 3. Yma gallwch chi roi teitl i'r maes ee Tystysgrif DBS, Maint Esgidiau, Dyddiau Ar Gael.
 4. Yn dibynnu ar eich Teitl Maes bydd hwn yn penderfynu'r Math o Faes  y byddwch chi'n ei ddewis.
 5. Mae gennych nifer oMathau Maes  i ddewis ohonynt;
  • Text - Blwch testun bach yw hwn ar gyfer atebion ysgrifenedig byr
  • Textarea - Mae hwn yn flwch testun mwy, fel y gellir ychwanegu mwy o fanylion
  • Number - Codwr rhif yw hwn ee Maint Esgidiau 9.5
  • Date Time Picker - Mae hyn yn caniatáu ichi ddewis dyddiadau ac amseroedd
  • Select - Dim ond un opsiwn dethol yw hwn ee Ie neu Na
  • Multiple Select - Mae hyn yn caniatáu ichi ddewis opsiynau lluosog o'ch rhestr a grëwyd ee, gallaf wirfoddoli ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Sul.
  • File - Mae hyn yn caniatáu ichi uwchlwytho ffeil ee tystysgrif SafeGuarding, Cymwysterau Hyfforddi.
 1. Ar ôl i chi gwblhau eich opsiynau dewisol, cliciwchCiplun 2019-12-10 am 11.08.44
 2. Wrth gwblhau'n gywir, bydd yn dangos yn eich ardal Customisable Fields fel isodCiplun 2019-12-10 am 11.10.21
 3. Gallwch hefyd weld eich Meysydd Golygiadwy gorffenedig  yn yr ardal y gwnaethoch chi ei greu
  Ciplun 2019-12-10 am 11.15.04
 4. I olygu unrhyw un o'ch Meysydd Golygiadwy, edrychwch am yr eicon Ciplun 2019-12-10 am 10.37.53 Bydd hwn yn eich galluogi i newid y Teitl a'r Math o Maes. Ar  ôl i chi newid eich meysydd cliciwchl  Ciplun 2019-12-10 am 11.27.11

Arddangosir meysydd yn nhrefn yr wyddor. Os hoffech iddynt gael eu harddangos mewn trefn benodol, dechreuwch pob teitl â llythyren