Y Dangosfwrdd - Esboniad

Dangosfwrdd Groop yw'r dudalen lanio ar gyfer eich grŵp. Yma fe welwch rywfaint o wybodaeth generig am y grop yr ydych chi ar wahân iddo ac unrhyw ddigwyddiadau a allai fod gennych yn y grŵp.

 1. Mae'r bar hwn yn dangos trosolwg i chi o;
  - Cyfanswm yr Is-Groops
  - Cyfanswm yr holl bobl yn y Groop
  - Cyfanswm yr holl ddigwyddiadau yn y Groop
  - Cyfanswm yr holl gofrestriadau digwyddiadau yn y Groop Mae pob un o'r dolenni hyn i'w dudalen briodol wrth glicio arnynt yn gyflym a llywio hawdd. 
 2. Gallwch hefyd ymateb i ddigwyddiadau sydd ar ddod o dudalen glanio'r dangosfwrdd
 3. Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio yma Fy Digwyddiadau
 4. Mae gennych hefyd drosolwg o'ch hysbysiadau diweddaraf ac mae'r rhain nid yn unig ar gyfer y grop yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd ond ar gyfer unrhyw Groops eraill y gallech fod ar wahân iddynt.