Sut ydw i'n nodi bod Anfonebau wedi’u talu a’r dull talu?

Mae nodi os yw anfonebau wedi’u talu ai peidio yn eich galluogi i gadw golwg ar bwy sydd wedi talu a phwy sydd heb dalu a pha ddull talu a ddefnyddiwyd. Bydd y camau isod yn egluro sut i wneud hyn.

  1. Ar ôl mewngofnodi i Feddalwedd Groop bydd angen i chi fynd i GroopPay Admin.

  2. Yma gallwch weld yr holl anfonebau sydd wedi'u hanfon/prosesu. I weld rhagor o wybodaeth am anfoneb cliciwch yr un rydych am ei gweld yn fanylach a dewiswch ‘View’
  3. Mae hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr anfoneb ac at bwy y cafodd ei hanfon ac os yw'r defnyddiwr wedi talu a pha ddull talu a ddefnyddiwyd

  4. I nodi anfoneb sydd wedi’i thalu a’r dull talu a ddefnyddiwyd, cliciwch y defnyddiwr rydych am ei newid a dewiswch 'View/ Edit State'

  5. Yma gallwch ddewis un o’r gwahanol opsiynau i ddangos pa ddull talu a ddefnyddiwyd a chynnwys unrhyw nodiadau sydd angen eu hangen ochr yn ochr â hyn.

  6. Unwaith y byddwch wedi nodi statws talu ar gyfer defnyddwyr, byddwch yn gallu gweld y trosolwg o hyn yn yr Anfoneb ei hun gan eich galluogi i weld y dull talu a phryd y cafodd ei thalu.