Sut ydw i'n creu Rhyngweithiad/Nodyn newydd?

Mae Rhyngweithiad/Nodyn yn gadael i chi ychwanegu gwybodaeth wedi'i stampio gan y defnyddiwr a stamp dyddiad ar gofnodion pobl

Unwaith y bydd Rhyngweithiad/Nodyn wedi'i greu, ni allwch ei Olygu na'i Ddileu

 1. I greu Rhyngweithiad/Nodyn newydd ewch i'r adran Pobl.
 2. Dewiswch y defnyddiwr yr hoffech roi'r Rhyngweithiad/Nodyn arno/arni a dewiswch Golygu
 3. Unwaith y byddwch ym mhroffil y defnyddiwr gallwch ddewis y Tab Rhyngweithiad/NodynScreenshot 2021-08-19 at 10-16-58-png
 4. Cliciwch Ychwanegu Rhyngweithiad/Nodyn Newydd Screenshot 2021-08-19 at 10-23-17-png
 5. Bydd neges naid yn ymddangos i chi lenwi'r wybodaeth berthnasolScreenshot 2021-08-19 at 12-09-51-png
 6. Gallwch gofnodi'r math o gyswllt h.y. galwad neu gyfarfod, ynghyd â baner i nodi nodiadau penodol
   1. Ffonio
   2. E-bost
   3. Cyfarfod
   4. Neges
   5. ArallMath o Gysylltiadau -
   6. Atgyfeirio
  1. Fflagiau -
   1. Pryder
   2. Digwyddiad
   3. Diogelu
  2. Mae’r Gweinyddwr yn diffinio’r labeli ac yn gadael i chi addasu pob Rhyngweithiad/Nodyn i'w marcio â meini prawf penodol sydd wedi eu diffinio gan eich grŵp. I gael rhagor o wybodaeth am labeli - cliciwch yma
  3. Cyfrinachol Ie/Na
  4. Tynnir sylw at Nodiadau Cyfrinachol mewn coch.

 

Dim ond defnyddwyr sydd â'r caniatâd cywir sy'n gallu gweld Rhyngweithiad/Nodyn Cyfrinachol. Bydd y rhain yn aros yn gudd os nad oes gan ddefnyddiwr y caniatâd hwn.


Screenshot 2021-08-19 at 12-20-07-png

Ar ôl ei greu, bydd y Rhyngweithiad/Nodyn yn ymddangos yng nghofnod y defnyddiwr

Gallwch hidlo nodiadau o fewn cofnod y person yn ôl unrhyw ran o’r wybodaeth uchod gan ddefnyddio "Dangos hidlyddion" ee -

  1. Nodiadau wedi'u marcio fel Galwad yn yr adran Math o Gyswllt
  2. Nodiadau a grëwyd gan Tim
  3. Lle mae'r nodyn yn cynnwys testun penodol

Dim ond Rolau sydd â breintiau priodol sy'n gallu creu neu weld nodiadau. I gael rhagor o wybodaeth am Rolau Cliciwch Yma