Sut y gallaf weld a yw defnyddwyr wedi ymateb i'm ceisiadau data?

  1. Os oes gennych ganiatâd i weld yr adran ' Pobl ' ym meddalwedd Groop, gallwch weld gor-olwg o'r gronfa ddata pobl
  2. Yma gallwch ychwanegu colofn newydd i arddangos y ' Diweddarwyd yn ' - bydd hwn yn dangos yr amser a'r dyddiad diweddaraf y mae proffil defnyddiwr wedi'i ddiweddaru neu fod newid wedi'i wneud i hyn
  3. Gallwch chi bob amser allforio hwn trwy  CSV  trwy glicio ar y 'Export CSV'  glas