Sut gallaf i weld a yw defnyddwyr wedi ymateb i'm ceisiadau data?

  1. Os oes gennych ganiatâd i weld yr adran 'People ' ym meddalwedd
  2. Yma gallwch ychwanegu colofn newydd i arddangos 'Updated at' - bydd hwn yn dangos yr amser a'r dyddiad diweddaraf y mae proffil defnyddiwr wedi'i ddiweddaru neu newid
  3. Gallwch allforio hwn trwy CSV trwy glicio ar 'Export CSV'