Sut mae ychwanegu llun at fy manylion / proffil?

Mae ychwanegu llun yn ffordd braf o addasu'ch manylion. Ar ôl ei gymhwyso, bydd hyn yn ymddangos yn GroopChat ar draws pob un o'ch grwpiau.

  1. Pan fyddwch yn mewngofnodi i'r feddalwedd bydd gennych eich enw a'ch llun proffil ar ' dde uchaf ' y sgrin.
  2. I ychwanegu neu newid eich llun, cliciwch y cylch neu'r llun ar y dde uchaf a bydd hyn wedyn yn rhoi gwymplen i chi. 
  3. Dewiswch  Fy Manylion
  4. Yma gallwch wedyn newid eich llun proffil trwy glicio ar yr eicon pensil a dewis llun newydd. (nodwch na allwch addasu na symud y llun ar hyn o bryd)