Sut i wahodd person i’r platfform

Mae gwahodd defnyddwyr i'r platfform yn rhoi mynediad iddynt wedi'i gyfyngu gan eu rôl.

 1. Y ffordd cyntaf i wahodd person i'r platfform yw trwy'r adran people. Pan yma ewch i'r  botwm.
 2. Mae angen rôl ar bob defnyddiwr . Dewisir hwn o’r gwymplen yn yr adran manylion personol. Y rôl ddiofyn yw Member, ond gellir dewis unrhyw rôl a gall defnyddiwr cael sawl rôl.
 3. Mae'r rôl a ddewiswyd yn diffinio'r hyn y mae gan y defnyddiwr fynediad iddo ar ôl mewngofnodi. Am fwy o wybodaeth am rolau Cliciwch Yma
 4. Cyfeiriad e-bost y defnyddiwr yw'r unig faes gofynnol wrth greu gwahoddiad, ond gellir poblogi unrhyw faes arall.
 5. Pan fyddwch yn hapus gyda'r holl ddata rydych chi wedi'i roi yn erbyn y person, sgrôliwch i waelod y dudalen.
 6. Yma bydd angen i chi wahodd y defnyddiwr i greu.

 7. Bydd angen i chi symud y llithrydd o i .
 8. Ar ôl i chi wneud hyn, a tharo'rbotwm Create User, bydd hyn yn anfon gwahoddiad e-bost iddynt . Gall y defnyddiwr ddilyn y ddolen i gynhyrchu cyfrinair, cytuno i delerau ac amodau a dewis hoffterau GDPR.

llun - bwydlenni gwahanydd-llinell --- fector-stensiliau-llyfrgell.png - diagram llif-diagram-enghraifft

 1. Gallwch hefyd wahodd defnyddwyr sydd wedi'u chreu ond heb eu gwahodd trwy'r gronfa ddata people..
 2. Dewiswch eich  defnyddiwr Not Active .
 3. Gallwch glicio ar y ddefnyddiwr, a byddwch yn gweld dewislen naidlen sy'n rhoi'r opsiwn i chi eu wahodd i'r platfform
 4. Dewiswch yr opsiwn
 5. Yna bydd y sgrin canlynol yn dangos
 6. Wrth ddewis byddwch yn caniatáu i'r ddefnyddiwr fewngofnodi i'r platfform.
 7. Ar ôl i'r gwahoddiad gael ei hanfon, gallwch weld bod y  Wladwriaeth (State) bellach wedi newid i ddangos pa ddefnyddwyr sydd wedi cael eu wahodd