Sut mae Groop yn cadw Pobl Ifanc yn ddiogel ar-lein?

Mae'r holl ddogfennau a data personol yn cael eu storio'n ddiogel yn ein storfa cwmwl sofran yn y DU. Rydym yn ymroddedig i ledaenu ysbryd cymunedol, nid data.

Ased 38 @ 4x-1

Sut ydw i'n gwybod y bydd fy Mherson Ifanc yn ddiogel ar Groop?

Gallwch fod yn sicr y bydd y person ifanc yn ddiogel o fewn y Meddalwedd Groop oherwydd bod diogelwch personol yn sail i'n datblygiad meddalwedd ac yn rhan annatod o bob nodwedd;

Ased 33 @ 4x

 • Rhaid i'r person ifanc gael ei wahodd i'r grŵp penodol gan Weinyddwr gyda chaniatâd penodol. Unwaith y byddant yn derbyn y gwahoddiad hwn, bydd gofyn iddynt gydsynio i'r telerau ac amodau ar y ffurflen gofrestru gychwynnol. 
 • Er mwyn cadw o fewn canllawiau GDPR a Diogelu, mae defnyddwyr yn cael 'Rôl' sy'n rheoli'r hyn y mae ganddynt fynediad iddo. Gallwch ddarganfod pa rôl sydd gennych chi a'ch caniatâd cysylltiedig trwy siarad â'ch Gweinyddwr Groop neu aelod o Staff. 
 • Mae'r nodweddion sylfaenol y bydd person ifanc fel arfer yn gallu cael mynediad atynt, yn cynnwys mynediad My GroopChat, My GroopPay, My Events, oni bai ei fod wedi cael caniatâd ychwanegol (gweler y pwynt bwled uchod) Bydd hyn yn eu galluogi i ryngweithio a rhannu profiadau ar fy My Groopchat yn ddiogel. bwydo. Ymateb i Ddigwyddiadau penodol y cawsant eu gwahodd hefyd gan RSVP a Talu am anfonebau y gallent fod wedi'u hanfon.
 • Mae Groop hefyd yn cynnig perthynas Gwarcheidwad - Dibynnol fel y gall Gwarcheidwad fewngofnodi ar ran y person ifanc. Mae cysylltu gwarcheidwad yn eu galluogi i fewngofnodi ar ran y defnyddiwr, postio i borthiant My GroopChat, ymateb i sylwadau a hoffi postiadau yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau ar ran y defnyddiwr a thalu am anfonebau.

  Ased 32 @ 4x
 • Yn ystod amser defnyddiwr ar y feddalwedd gallant gael mynediad at nodweddion ychwanegol a meysydd sy'n cael eu rheoli gan Weinyddiaeth y Grŵp.
 • Fel nodwedd ddiogelwch ychwanegol pan wahoddir person ifanc i ddigwyddiad, ni allant weld unrhyw wahoddiadau eraill. Dim ond gwahoddiad ar eu cyfer eu hunain y maent yn ei dderbyn ac nid ydynt yn gweld y "rhestr wahoddedig"Ased 56 @ 4x
 • Mae gan Bobl Ifanc y gallu i ymuno â digwyddiadau GroopOnline, ac mae'r rhain yn eu galluogi i ymuno â sesiynau un i un a grŵp cyhyd â'u bod wedi cael gwahoddiad yn y lle cyntaf, gan ddefnyddio'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur personol, sy'n golygu bod pawb wedi'u cysylltu ni waeth ble maen nhw. .
 • Mae GroopLive wedi'i amgryptio a'i gynnal ar weinyddion Groop a'i bweru gan Jitsi, gan ein galluogi i adeiladu a defnyddio datrysiad fideo-gynadledda diogel yn ein platfform.
 • Mae mynediad i unrhyw ddigwyddiad GroopLive yn cael ei reoli'n gyfan gwbl o'r tu mewn i Groop. Dim ond i ddefnyddwyr dilysedig eich Groop y mae GroopLive ar gael.

Mae Groop yn cael ei gynnal yn UKCloud - gwasanaeth diogel iawn sydd wedi'i achredu gyda'r holl achrediadau ISO priodol gan gynnwys ISO 27001, ac mae Llywodraeth y DU yn ymddiried ynddo ar gyfer Cyllid a Thollau EM, y Swyddfa Gartref a'r GIG.


Mae gan UK Cloud hefyd;
Rheoli Ansawdd (ISO9001) Rheoli Gwasanaeth TG (ISO20000)
Rheolaethau Diogelwch ar gyfer Gwasanaethau Cwmwl (ISO27017)
Data Personol yn y Cloud Security (ISO27018) Mae
dogfennaeth llywodraethu Cwmwl y DU yn https://ukcloud.com/ukcloudx/solutions/assurance/
Ni ar hyn o bryd yn y broses ymgeisio am Seiber Hanfodion .