Sut mae cysylltu fy Nghyfrif Stripe

Bydd cysylltu eich cyfrif streip yn eich galluogi i ddefnyddio'r nodwedd taliadau yn y Meddalwedd Groop.

  1. Mae sefydlu'ch cyfrif Stripe yn broses hawdd, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin
  2. Mae'n ofynnol i chi lenwi'ch gwefan Busnes
  3. Mae'r Manylion y Cyfrif  adran hon yn caniatáu i chi ddewis y math o fusnes
    Gyda Unigolyn / Unig Fasnachwr  y   Rhif y Cwmni a TAW Nifer  yn ' ddewisol'

    Os ydych yn dewis un o'r opsiynau canlynol,  ddielw  Sefydliad, Partneriaeth / LLP a Cwmni Cyfyngedig Preifat bydd y rhain yn gofyn ichi fewnbynnu a gwybod y canlynol
  4. Os nad oes gennych Rif Cwmni gallwch wneud cais am hyn ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir.
  5. Ar ôl i chi lenwi gweddill y manylion, gallwch wedyn awdurdodi mynediad i'ch cyfrif.