Sut i Gyflwyno Adrannau?

Gallwch gyflwyno adrannau i unigolion a hefyd i nifer o ddefnyddwyr

 1. Yn yr adran People, dewiswch yr unigolyn rydych chi am ofyn am ddata o.
 2. Cliciwch ar y defnyddiwr a dewis Edit
 3. Pan ym mhroffil y defnyddiwr ar frig y dudalen dewiswch bydd hwn yn las dim ond os oes gan y defnyddiwr gyfeiriad e-bost. Os nad oes gan y defnyddiwr e-bost yn gysylltiedig â'u chyfrif neu cofnod, bydd yr adrannau cyflwyno yn lwyd.
 4. Yna bydd hyn yn caniatáu ichi ddewis adrannau wahanol i'w hanfon i’r unigolyn i'w lenwi
 5. Ar ôl anfon, bydd eich derbynnydd yn derbyn cais yn ei flwch derbyn e-bost, a fydd yn edrych yn debyg i hwn.
 6. Os neilltuwyd gwarcheidwad i ddefnyddiwr, bydd y gwarcheidwad yn derbyn y cais, a gall lenwi'r ffurflen ar ran ei ddibynyddion.
 7. Trwy glicio Edit Data bydd hwn yn caniatáu iddynt lenwi'r meysydd y gofynnwyd amdanynt.

 1. IGyflwyno Adrannau i nifer o ddefnyddwyr, ewch i'r  adran People
 2. Pan yn y brif gronfa ddata pobl, gallwch yn gyntaf  hidlo'r defnyddwyr, er enghraifft pob un o'r aelodau. 
 3. Trwy glicio Submit Sections wrth ymyl Export CSV, bydd hwn nawr yn anfon unrhyw feysydd y gofynnwyd amdanynt at yr holl ddefnyddwyr sydd wedi'u hidlo
 4. Ar ôl anfon hwn, bydd eich derbynnydd yn derbyn cais yn ei flwch derbyn e-bost a fydd yn edrych yn debyg i hwn.
 5. Trwy glicio Edit Data, bydd hwn yn caniatáu iddynt lenwi'r meysydd y gofynnwyd amdanynt.