Sut mae creu Anfoneb?

 1. Wrth greu anfoneb mae'n rhaid i chi yn gyntaf fod yn yr ardal o'r enw GroopPay Admin
 2. Unwaith yma gallwch glicio ar y  Creu anfoneb newydd
 3. Mae creu anfoneb newydd yn caniatáu ichi nodi manylion pellach am yr anfoneb rydych chi am ei hanfon. Yn gyntaf gallwch nodi swm a chyfeirnod
 4. Yn dilyn ymlaen o hyn, dewiswch at bwy rydych chi am anfon yr anfoneb
 5. I ddewis defnyddiwr yr ydych am anfon yr anfoneb ato, mae ei newid i hyn yn golygu y bydd yn cael ei gynnwys wrth anfon
 6. Gallwch hidlo'r defnyddwyr i ddod o hyd i unigolion neu setiau trwy glicio ar y botwm Show Filters
 7. Nawr gallwch hidlo'ch rhestr yn ôl unrhyw faes data gan gynnwys Rolau neu Labeli 
                                                                        
 8. Mae ychwanegu label at eich anfoneb yn caniatáu ichi hidlo fel y gallwch ddod o hyd iddynt yn gyflym ac yn hawdd
 9. Mae derbynwyr yr anfoneb yn gweld neges yr Anfoneb . Yma gallwch nodi neges berthnasol ee Taliad sy'n ail-gydio
 10. Pan fyddwch chi'n hapus â'ch neges gallwch naill ai arbed yr anfoneb i'w hanfon yn nes ymlaen neu ei hanfon ar unwaith  

 

I gael mwy o wybodaeth am sut i greu Rôl cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth am sut i greu Label cliciwch yma