Sut mae creu Anfoneb?

 1. I creu anfoneb mae'n rhaid i chi fod yn yr ardal GroopPay Admin
 2. Unwaith yma gallwch glicio ar Creu anfoneb newydd
 3. Mae creu anfoneb newydd yn caniatáu ichi nodi manylion pellach am yr anfoneb rydych chi am ei hanfon. Yn gyntaf gallwch nodi swm a chyfeirnod
 4. Yn dilyn ymlaen o hyn, dewiswch at pwy rydych chi am hanfon yr anfoneb
 5. I ddewis defnyddiwr yr ydych am hanfon yr anfoneb i, rhaid newid  i Mae hwn yn golygu y bydd y defnyddiwr yn cael ei gynnwys pan rydych yn anfon yr anfoneb
 6. Gallwch hidlo'r defnyddwyr i ddod o hyd i unigolion neu setiau trwy glicio ar y botwm Show Filters
 7. Nawr gallwch hidlo'ch rhestr yn ôl unrhyw faes data gan gynnwys Rolau neu Labeli
                                                                        
 8. Mae ychwanegu label at eich anfoneb yn caniatáu ichi hidlo i ddod o hyd iddynt yn gyflym
 9. Mae derbynwyr yr anfoneb yn gweld neges yr Anfoneb . Yma gallwch nodi neges berthnasol ee Taliad sy'n ail-gydio
 10. Pan fyddwch chi'n hapus â'ch neges gallwch naill ai cadw’r anfoneb i'w hanfon yn nes ymlaen neu ei hanfon ar unwaith   

 

I gael mwy o wybodaeth am sut i greu Rôl cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth am sut i greu Label cliciwch yma