Sut i archifo person

Mae archifo cofnod person yn eu tynnu o'r golwg heb ddileu eu data.

Sut i ychwanegu person:

  1. O thu fewn i'r ardal 'People' cliciwch cofnod person, byddwch yn cael yr opsiynau isod, dewiswch  Archive.
    Ciplun 2020-03-13 am 12.42.50neu  Ciplun 2020-03-13 am 12.43.23neuCiplun 2020-03-13 am 12.43.17
  2. Bydd y system nawr yn gofyn am gadarnhad

    Ciplun 2020-03-13 am 12.44.31
  3. Ni fydd unigolyn sydd wedi'i archifo yn weladwy mewn unrhyw ardal lle cyflwynir rhestr o ddefnyddiau fel derbynwyr cyfathrebu, neu gofrestriad newydd. Ond erys unrhyw ddata blaenorol. Mae hyn yn cynnwys cofrestriadau presenoldeb blaenorol, postiau yn y GroopChat, ac unrhyw eitem arall a grëwyd gan y defnyddiwr.
    Bydd unigolyn sydd wedi'i archifo a oedd wedi mynychu o'r blaen, yn dal i fod yn weladwy yn y cofrestriad, ond ni ellir ei wahodd i ddigwyddiad newydd yn y dyfodol.
  4. Os ydych chi'n derbyn gwall wrth geisio archifo defnyddiwr, efallai mai oherwydd y rôl a roddwyd i chi, ac efallai na roddwyd y fraint Archif i chi. Cysylltwch â'r pobl perthnasol yn eich cymdeithas os ydych chi'n credu bod hyn yn anghywir.Ciplun 2020-03-13 am 13.03.13