Sut mae allforio cofnodion Pobl?

Gallwch allforio Pobl mewn nifer o wahanol ffyrdd.

  1. Dechreuwch trwy fynd i People yn y ddewislen llywio 
  2. Yna fe welwch y tabl Pobl sy'n cynnwys yr holl gofnodion rydych chi wedi'u creu.
  3. Yma gallwch ddewis y colofnau yr ydych am eu hallforio
  4. Gallwch hefyd hidlo Pobl trwy'r
  5. Mae hidlo yn galluogi i ddod o hyd i ddata penodol o unrhyw faes o fewn cofnod ee hidlo Pobl i ddangos cofnodion sydd â rôl neu ryw benodol yn unig.
  6. O'r fan hon, gallwch chi allforio'r canlyniad

llun - bwydlenni gwahanydd-llinell --- fector-stensiliau-llyfrgell.png - diagram llif-diagram-enghraifft

 

  1. Ffordd arall o redeg adroddiadau yw trwy'r rhan o'r Platfform Groop.
  2. Gallwch ddewis y Adroddiad Enw gwympo saeth
  3. Dewiswch yr adroddiad yr ydych am ei redeg
  4. Nawr gallwch chi roi eich  dyddiadau ac  Hyd