Sut i Gopïo Cofnod Person

Mae hyn yn eich galluogi i gopïo cofnod person gyda'r holl wybodaeth neu'r wybodaeth ofynnol i grŵp arall.

Dim ond grwpiau gydag is-grwpiau a defnyddwyr sydd â mynediad at ddata a rennir o'r is-grwpiau hynny sy’n gallu gwneud hyn. Os yw rhannu data wedi'i analluogi naill ai yn y cofnod gwreiddiol neu’r is-grŵp, ni ellir copïo defnyddwyr.

  1. O'r tabl Pobl, dewiswch ddata’r is-grŵp yr hoffech ei weld

  2. Dewch o hyd i'r cofnod rydych am ei gopïo, cliciwch yr enw a dewiswch Copïo o'r naidlen

  3. Dewiswch faint o ddata yr ydych am ei gopïo i'r grŵp newydd, mae hyn yn cynnwys pob maes personol os yw'r ddau grŵp yn cynnwys yr un opsiynau. Bydd Rôl y defnyddiwr hefyd yn cael ei chopïo.

  4. Nesaf, dewiswch y grŵp rydych am gopïo'r cofnod iddo

  5. Dylech gadarnhau hyn

Fel y dywed y cadarnhad terfynol, bydd cofnod y person yn aros yn y lleoliad gwreiddiol.

Unwaith y bydd cofnod y person wedi'i gopïo, gellir eu gwahodd i'r grŵp newydd i roi mynediad iddynt yn seiliedig ar eu rôl ddewisol.

Yna gellir archifo'r cofnod gwreiddiol os nad oes ei angen mwyach.