Rolau - Esboniwyd

Rhoddir Rôl i bob defnyddiwr sy'n rheoli'r hyn y mae ganddo fynediad iddo ar y platfform

Wrth ychwanegu defnyddiwr at eich Groop, mae ganddo Rôl wedi'i neilltuo iddynt. 

Mae gan Groop 4 rôl ragosodedig - 

  1. Gweinyddiaeth - Mynediad llawn i bob ardal
  2. Staff - Methu â chyrchu Rolau, Methu gweld swyddi preifat defnyddwyr eraill, ni all greu defnyddiwr newydd
  3. Lefel 2 Staff - Fel 'Aelod' gyda gallu ychwanegol i Olygu Cofrestru
  4. Aelod - Dim ond My GroopChat, My GroopPay, My Events, My Dependent

Os gwahoddir y defnyddiwr i fewngofnodi, rheolir yr hyn y mae'n ei weld neu fynediad iddo gan ei Rôl.

Gellir addasu'r 4 Rôl ddiofyn i weddu i'ch gofynion trwy ychwanegu neu ddileu caniatâd neu ailenwi. 

Gellir creu Rolau Ychwanegol hefyd. ee Creu rôl newydd o'r enw 'Gwirfoddolwr'. Disgrifir y Rôl hon fel 'cynorthwyydd rhan amser, di-dâl' gyda chaniatâd i greu a golygu cyfathrebiadau, creu a dileu swyddi, golygu manylion defnyddwyr a gweld yr ardal adnoddau.

I ddysgu sut i aseinio Rôl i Ddefnyddiwr cliciwch yma