Rolau - Esboniwyd

Rhoddir Rôl i bob defnyddiwr, ac hwn sy’n rheoli eu mynediad i’r platfform

Pan fyddwch yn ychwanegu defnyddiwr i’ch Groop, rhoddir Rôl iddynt.

Mae gan Groop 4 rôl ragosodedig -

  1. Gweinyddiaeth - Mynediad llawn i bob ardal
  2. Staff - Methu â chyrchu Rolau, Methu gweld postiau preifat defnyddwyr eraill, ni all greu defnyddiwr newydd
  3. Lefel 2 Staff - Fel 'Aelod' ond gyda’r gallu ychwanegol i Olygu Cofrestru
  4. Aelod - Mynediad yn unig i My GroopChat, My GroopPay, My Events, My Dependants

Os gwahoddir y defnyddiwr i fewngofnodi, ei Rôl sy’n rheoli beth mae'n nhw’n gweld a pa fynediad sydd ganddynt.

Gellir addasu'r 4 Rôl ddiofyn i weddu eich gofynion trwy ychwanegu neu ddileu caniatâd neu ailenwi.

Gellir creu Rolau Ychwanegol hefyd. e.e. Creu rôl newydd o'r enw 'Gwirfoddolwr'. Disgrifir y Rôl hon fel 'cynorthwyydd rhan amser, di-dâl' gyda chaniatâd i greu a golygu cyfathrebiadau, creu a dileu postiau, golygu manylion defnyddwyr a gweld yr ardal adnoddau.

I ddysgu sut i aseinio Rôl i Ddefnyddiwr cliciwch yma