Pobl - Esboniad

Mae'r gronfa ddata pobl yn cadw holl ddata eich defnyddwyr, ac mae'n hawdd ei hidlo i chreu adroddiadau ar ddata gronynnog. Mae'r fideo isod yn esbonio, ac yn eich tywys trwy popeth sydd angen i chi wybod am yr adran Pobl.