Ni allaf greu cofnod person newydd

Pan yn yr adran bobl, rwy'n mynd i ychwanegu person newydd i'm grŵp ac rwy'n derbyn neges gwall bod y "Defnyddiwr Eisoes yn Bodoli".

  1. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan ddefnyddir yr un e-bost sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio gan gyfrif arall ar gyfer y cofnod person newydd.
  2. Pan yn yr adran Pobl cliciwch  Creu Person .
  3. Wrth nodi manylion yr unigolyn, er enghraifft Enw Cyntaf ac Enw Diwethaf  gwnewch yn siŵr nad yw'r Cyfeiriad E - bost  rydych chi'n ei ddefnyddio yn erbyn y cofnod newydd hwn yn cael ei ddefnyddio gyda chyfrif arall yn y grŵp.
  4. Os bydd y record newydd yr ydych yn ychwanegu yn er enghraifft  Plentyn , yna gallwch ychwanegu eu F oËr  Enw a L ast  Enw , gadewch y cyfeiriad e-bost yn wag ac yna yn eu cysylltu i G uardian
  5. Gallwch ddarganfod sut i gysylltu gwarcheidwad yn ein herthygl arall yma