Gweinyddiaeth GroopPay - Esboniad

Yma gallwch gasglu a rheoli taliadau a thanysgrifiadau yn eich groop neu cymdeithas.

  1. Pan fyddwch chi yn GroopPay Admin, fe welwch drosolwg o'ch holl anfonebau.
  2. Gallwch hidlo'r rhestr hon trwy  Show Filters a gallwch hefyd redeg adroddiadau trwy glicio Export CSV .
  3. I greu anfoneb cliciwch
  4. Yma gallwch ychwanegu yn eich gwybodaeth anfoneb, y Swm a'r Cyfeirnod
  5. Yna gallwch chi ychwanegu'r derbynwyr yr ydych chi am anfon yr anfoneb i, a gallwch hidlo'r rhestr hon trwy Show Filters.
  6. Gallwch hefyd gysylltu Labeli â'ch anfoneb. I ddarganfod mwy am Labeli Cliciwch Yma
  7. Gallwch hefyd ychwanegu neges i’ch anfoneb.
  8. Yn olaf gallwch cadw yr anfoneb neu ei  hanfon ar unwaith.