Groops - Esboniad

Dyma drosolwg o'ch strwythur rhwydweithiau. Yma gallwch hefyd ychwanegu is-grwpiau pellach i'ch sefydliad.

  1. Yn y bar llywio byddwch yn gallu gweld trosolwg o'ch holl Is-grwpiau .
  2. I greu  Is-grŵp newydd cliciwch  Creu Is-Groop newydd.
  3. Yn gyntaf bydd angen i chi nodi e-bost y defnyddiwr cyntaf a fydd â mynediad gweinyddol i'r platfform. Os gadewir hyn yn wag chi fydd y gweinyddwr cyntaf.
  4. Yna gallwch ddewis a fydd y grŵp yn cynnwys Sub Groops fel rhan o'r strwythur. Bydd y gwymplen yn caniatáu ichi newid hyn o ie i na.
  5. Gallwch hefyd ychwanegu eich manylion Groops
  6. Ar ôl i'r holl fanylion angenrheidiol gael eu rhoi cliciwch