GroopPay Symudol - Esboniwyd

Mae nodweddion GroopPay yn galluogi defnyddwyr i dalu am anfonebau trwy eu ffôn. Yma gallant weld pa anfonebau sy'n dal i fod heb eu talu a rhai y maent wedi'u talu.

  1. Mae eich tudalen GroopPay yn rhoi pob un o'r anfonebau yr ydych chi

     gofynnwyd i mi dalu ac yma

  2. Gallwch ymateb i'r rhain trwy dapio'r  i ddarganfod mwy o wybodaeth am yr anfoneb a thalu'r swm y gofynnwyd amdano. Yma bydd angen i chi roi rhif eich cerdyn 16 digid, dyddiad dod i ben y car a rhif y CGS ar gefn y cerdyn

  3. Gallwch hidlo'ch Anfonebau trwy'r ' saeth i lawr ' sydd wedi'i lleoli o dan y faner las ' GroopPay '