Gosodiadau Groop - Esboniad

Mae ardal Gosodiadau Groop y platfform yn caniatáu ichi newid a golygu manylion personol eich grŵp fel y gellir adrodd ar hyn os ydych chi'n rhan o hierarchaeth. Gallwch hefyd sefydlu a chysylltu'ch cyfrif Stripe o thu mewn yma hefyd.

  1. Yn y Gosodiadau Groop gallwch ychwanegu cymaint neu cyn lleied o fanylion yn y blychau isod
  2. Wrth lenwi'r manylion gallwch ychwanegu sawl cyfeiriad trwy glicio ar aa hefyd dileu unrhyw rai nad oes eu hangen trwy'r botwm.
  3. Pan fyddwch chi'n hapus gyda'r newidiadau rydych chi wedi'u wneud, cliciwch
  4. O fewn y Gosodiadau Groop gallwch hefyd gysylltu eich cyfrif Stripe
  5. Os ydych chi'n bwriadu cysylltu cyfrif streip â'ch Platfform Groop gallwch chi clicio a fydd hwn yn eich tywys trwy broses gam wrth gam i sefydlu un, neu chysylltu cyfrif sy'n bodoli eisoes.
  6. Ar ôl i chi gysylltu'ch cyfrif, bydd yn edrych fel hyn