Fy Nibynyddion - Esboniwyd

Dyma lle gallwch weld cyfrifon eraill sy’n gysylltiedig â'ch cyfrif eich hun

Mae My Dependants yn weladwy os yw'ch cyfrif wedi'i gysylltu ag un arall.

Mae hwn yn eich galluogi i weld unrhyw cysylltiad sydd gennych ac, os yw wedi'i alluogi, mewngofnodi ar ran dibynnydd i ddefnyddio'r system ar eu rhan.

Oddi yma gallwch bostio ar GroopChat, talu anfonebau yn My GroopPay ac ymateb i wahoddiad digwyddiad o My Events.

Mae'n bosibl bod yn  Warcheidwad  llawer o gyfrifon h.y. rhiant sy'n defnyddio'r platfform ar ran eu 4 plentyn. Y cyfan o fewngofnod sengl.

I ddarganfod sut i gysylltu Gwarcheidwad cliciwch yma