Fy GroopChat - Esboniwyd

Mae fy GroopChat yn caniatáu ichi gyfathrebu â'ch holl ddefnyddwyr yn eich grŵp annibynnol ac i lawr trwy'ch hierarchaeth.

  1. I bostio i  borthiant My GroopChat,  ychwanegwch eich cynnwys i'r maes testun agored
  2. I ychwanegu llun neu ddogfen i'ch post cliciwch ar y
  3. Pan fyddwch chi'n hapus â'ch cynnwys gallwch chi wedyn
  4. Yna gallwch chi roi sylwadau a hoffi swyddi trwy'r opsiynau.
  5. I anfon neges yn breifat at unigolyn neu grŵp o ddefnyddwyr gallwch fynd i'r  gwymplen Anfon yn Breifat  . (Mae hwn yn opsiwn sydd ar gael i rai rolau yn unig)
  6. Yma gallwch chwilio am ddefnyddiwr trwy E - bost, Enw neu Label
  7. Ar ôl i chi ddewis pwy rydych chi am anfon eich neges breifat hefyd byddant yn ymddangos fel hyn
  8.  Yn y  porthiant My GroopChat  bydd post preifat yn ymddangos fel hyn
  9. Trwy hofran dros y fel gweinyddwr neu ddefnyddiwr yn y sgwrs breifat bydd hyn yn dangos rhestr i chi o'r defnyddwyr yn y sgwrs breifat
  10. Gallwch hefyd bostio i Is-grwpiau, mae My GroopChat yn bwydo trwy'r gwymplen  ac yna dewis y porthiant is-grwpiau rydych chi am ei bostio arno. (Mae hwn yn opsiwn sydd ar gael i rai rolau yn unig)