Fy Digwyddiadau - Esboniwyd

Fy Digwyddiadau yw lle byddwch chi'n dod o hyd i'r holl weithgareddau y cawsoch eich gwahodd i'w mynychu.

  1. O fewn Fy Digwyddiadau gallaf weld fy holl wahoddiadau yn nhrefn dyddiad, ar ddod a hefyd y rhai sydd yn y Gorffennol ac os wyf wedi ymateb i'r rhain trwy newid rhwng y ddau dab.
  2. I weld mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cefais wahoddiad i glicio Gweld Digwyddiad . Bydd hyn yn rhoi golwg fanylach i chi, gan gynnwys amseroedd cychwyn a gorffen a lleoliad y digwyddiad hwnnw
  3. I ymateb i wahoddiad cliciwch  RSVP yn eich digwyddiad dewisol a dewiswch o'r gwahanol opsiynau cwymplen.

I gael mwy o wybodaeth am greu digwyddiad cliciwch yma