Cyfathrebu - Esboniwyd

Mae platfform Groop yn caniatáu ichi gyfathrebu â'ch defnyddwyr mewn sawl ffordd. Mae un ohonynt trwy ardal gyfathrebu'r platfform sydd trwy E-bost.

  1. Gallwch weld trosolwg o'r holl negeseuon e-bost rydych chi wedi'u hanfon ar y brif  dudalen gyfathrebu 
  2. I greu e-bost newydd, ewch i
  3. Nawr gallwch chi greu eich e-bost gyda'r  Pwnc a'r Cynnwys . Yr e-bost ateb fydd e-bost eich cyfrif Groop. Gallwch newid hyn trwy roi cyfeiriad arall yn ei le.
  4. Unwaith y byddwch chi'n hapus gyda'r wybodaeth rydych chi wedi'i nodi gallwch hidlo'r defnyddwyr a dewis y derbynwyr trwy symud y llithrydd i
  5. Gallwch arbed eich e-bost i'w anfon yn ddiweddarach trwy'r e-bost os oes angen
  6. Unwaith y byddwch chi'n hapus gallwch chi anfon yr e-bost
  7. Pan yn ôl yn y brif dudalen Gyfathrebu gallwch hefyd Gweld e-byst a anfonwyd, e -byst Clôn a hefyd Dileu unrhyw rai nad oes eu hangen mwyach.

Ni ellir dewis defnyddwyr sydd â "NA" yn eu dewisiadau cyfathrebu e-bost fel derbynnydd.