Canllaw Dechrau

Sut i ddechrau.

Pobl

Ychwanegwch eich holl wirfoddolwyr, buddiolwyr, hyfforddwyr, aelodau i gronfa ddata Groop. Os oes gennych gronfa ddata neu daenlen o ddefnyddwyr yn barod, rhaid mewnforio i'r system trwy CSV.

Am fwy o wybodaeth am Pobl - cliciwch yma .

GroopChat

Mae nodwedd GroopChat yn caniatáu i chi gyfathrebu â'r pobl yn eich grŵp neu cymdeithas. Yma gallwch bostio, hoffi, rhannu a rhoi sylwadau.

Am fwy o wybodaeth am GroopChat - cliciwch yma .

Cyfathrebu

Ffordd arall i cyfathrebu yw ein e-bost mewnol, sydd i'w gael yn yr adran gyfathrebu.

Am fwy o wybodaeth am gyfathrebu - cliciwch yma .

Digwyddiadau

Yma gallwch greu a rhedeg sesiynau, gweithgareddau, prosiectau a chyfarfodydd trwy glicio ar Create Event. Yma gallwch fewnbynnu'r holl wybodaeth berthnasol, gwahodd pobl, ac anfon anfonebau. Gallwch hefyd manteisio ar nodwedd newydd, Groop Live .

Am fwy o wybodaeth am Ddigwyddiadau - cliciwch yma .

GroopPay

Mae gweinyddiaeth GroopPay yn eich galluogi i anfon tanysgrifiadau ac anfonebau. Gellir anfon rhain i’ch aelodau, a buddiolwyr eraill.

Am fwy o wybodaeth am GroopPay - cliciwch yma .

Adnoddau

Adran adnoddau Groops yw lle gallwch chi sefydlu'ch sylfaen adnoddau er mwyn i chi storio dogfennau pwysig yn ddiogel ee. Polisïau esiampl, ffotograffau a fideos. Mae adran adnoddau Groop yn cefnogi'r cyfan.

Am fwy o wybodaeth am Adnoddau - cliciwch yma .

Am fwy o help ac i weld ein sylfaen wybodaeth, ewch i gornel dde Groop a dewis y botwm "Help". Yma gallwch codi tocyn i'r tîm cymorth a hefyd ymweld â'n sylfaen wybodaeth i gael llawer mwy o fideos ac erthyglau defnyddiol .