Adnoddau - Esboniwyd

Mae adran adnoddau Llwyfan y Groop yn caniatáu ichi storio dogfennau pwysig yn ddiogel, cyrchu llyfrgell lywodraethu Groop a thempledi.

  1. Gallwch uwchlwytho ffeiliau o fewn  ardal Adnoddau  platfform Groop. I ddarganfod mwy am sut i uwchlwytho ffeiliau Cliciwch Yma.
  2. I gyrchu llyfrgell Groops o ddeunyddiau â sicrwydd ansawdd cliciwch Llyfrgell Groop.
  3. Yma gallwch weld a chyrchu pob un o'r polisïau a'r gweithdrefnau
  4. Y tu mewn yma gallwch wedyn ddewis o blith nifer o'r gwahanol Bolisïau Groop
  5. Ar ôl i chi ddewis y polisi neu'r ddogfen yr ydych am ei golygu, gallwch ei  Gweld  neu ei Lawrlwytho .
  6. Ar ôl i chi olygu'r wybodaeth angenrheidiol gallwch chi uwchlwytho'r ddogfen yn ôl i'ch dogfennau. 
  7. Os ydych chi ar wahân i hierarchaeth fe welwch ffolder ychwanegol o'r enw  Documents for my Groops
  8. Mae'r ffolder hon yn galluogi'r sefydliad trosfwaol i ychwanegu ffeiliau a pholisïau i'r ffolder hon sydd wedyn yn cael eu hetifeddu gan yr is-grops oddi tano. Mae hyn yn golygu mai dim ond unwaith, ar unwaith, y bydd yn rhaid i chi rannu dogfen a bydd eich holl is-grwpiau'n derbyn hon.