A fyddaf yn cael gwybod am unrhyw weithgaredd newydd?

Mae hysbysiadau yn ymddangos ar top y sgrin o'r eicon cloch.

Pan fydd hysbysiad yn ymddangos, ee post neu anfoneb newydd, mae rhif yn ymddangos ar y gloch yn dweud wrthych faint o hysbysiadau sydd gennych heb eu darllen.

Cliciwch yr hysbysiad a dderbyniwyd i fynd yn syth i'r cofnod cyfatebol.

Os byddwch yn derbyn e-bost i ddweud bod hysbysiad newydd, dilynwch y ddolen yn yr e-bost i fewngofnodi i Groop.

Mae'n bosibl analluogi hysbysiadau e-bost o fewn My Settings.